Maraton Warszawski 2020

UWAGA- przeczytaj uważnie zanim zapiszesz się na Maraton Warszawski 2020.

Ponieważ opłata startowa musi być przelana w trakcie rejestracji w systemie, płacąc za siebie należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Kwota zostanie refundowana z klubu. Proszę postępować ściśle według punktów poniżej. Zapisujemy się od 2 stycznia tylko do 30 marca i wybieramy pakiet podstawowy za 120,- zł czyli bez koszulki. Jeśli ktoś zapisze się później lub wybierze droższy pakiet klub nie zwróci wpisowego.

Tylko dokładna realizacja instrukcji gwarantuje zwrot poniesionej opłaty startowej.

 

  1. Opłacić opłatę startową 120,- zł w terminie 2.01-30.03.2020 z własnego konta podczas rejestracji
  2. Zgłaszając się zaznaczyć na formularzu opcję, że potrzebna jest faktura.
  3. Wpisać dane potrzebne do wystawienia faktury czyli: Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul.Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, NIP 632-17-89-678
  4. Faktura po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wygenerowana automatycznie i będzie udostępniona na profilu danego uczestnika.
  5. Fakturę należy wydrukować i niezwłocznie dostarczyć do mnie.
  6. Do faktury należy dołączyć potwierdzenie przelewu wysłania z prywatnego konta opłaty 120,- zł
  7. Pieniądze będą do odebrania w kasie MCKiS ul.Krakowska 8 lub przelane na konto jeśli na dostarczonym potwierdzeniu przelewu napiszecie „Proszę o zwrot wpisowego na konto ……………………………….. (wpisać numer konta) oraz podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

Powodzenia.